På denna sidan kan du göra en felanmälan för lägenhet och fastighet.

Namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)

Telefon dagtid (obligatorisk)

Telefon mobil (obligatorisk)

Epost

Specifikation: Skriv så utförligt som möjligt vad felet gäller.

Får vi gå in i lägenheten med huvudnyckel?
JaNej

Tillbaka till startsidan