Sjövägen 50, Havstenssund

Byggnadsår 1991
Fastighetsbeteckning 30 Fåraby 1:9
Adress Sjövägen 50
457 73 Havstenssund

Beskrivning fastighet:
Fastigheten består av källare, bottenvåning och 2 våningsplan. Totalt 8 lägenheter. I källaren finns tvättstuga och förråd samt cykelrum. I hyran ingår värme, vatten, sophämtning och fiber. Hushållsel tillkommer.

Läge:
Fastigheten på Sjövägen 50 ligger bara ett stenkast från vattenbrynet med utsikt över havsviken, Skolhuskilen. I närheten finns fina möjligheter till bad, fiske och golf i naturskön miljö.

Om Havstenssund
Havstenssund är ett litet fiskesamhälle i norra Bohuslän, mellan Grebbestad och Strömstad. Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet då fiske, frakt och stenindustri växte och blev betydande som näringar.
Samhället präglades av den tidens sociala klasstänkande. I södra delen, som domineras av köpmanshuset vid hamnen, bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare. Idag återstår endast fisket av de ursprungliga näringarna.
De äldre delarna av Havstenssund, i norra delen av samhället, har en välbevarad miljö såväl vad avser bebyggelse som gator och trädgårdar. Detta område är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.
Vid infarten till samhället ligger Havstenssunds kapell. Själva byggnaden är uppförd i trä och taket är skifferklätt. Kapellet har en mycket speciell exteriör.
Utanför samhället ligger naturreservatet Trossö-Kalvö-Lindö med omväxlande landskapsvyer och en intressant flora och fauna.
Visa karta

030 karta.bmp

Om Bohuslän
Bohuslän – värt att upptäcka

Att leva och bo i Bohuslän innebär ständigt nya upplevelser, året om.
Från sol och bad under sommarhalvåret till stillhet och eftertanke
på vintern.

Ett varierande landskap med allt från saltstänkta klippor till lummiga
skogar ger hela tiden nya upptäckter och erfarenheter. Och det är lätt
att föreställa sig vilka möjligheter till avkoppling och fritidsaktiviteter
Bohuslän har att erbjuda.