Havstenssund Skogsvägen 12-16

Skogsvägen 12-16, Havstenssund

Byggnadsår 1990
Fastighetsbeteckning 60 Fåraby 1:228
Adress Skogsvägen 12-16, 457 73, Havstenssund

Beskrivning fastighet:
Fastigheten består av 3 hus samt en länga med med förråd och en med garage. Plats kan hyras separat. Totalt 11 lägenheter, samtliga med uteplats. I hyran ingår vatten och sophämtning, fiber är indraget i fastigheten. Uppvärmning och hushållsel tillkommer. Tvättmaskin finns i varje lägenhet.

Läge:
Fastigheterna är belägna i ett naturskönt område och här finns möjlighet till sköna bad i havet, fiske och golf.

Om Havstenssund
Havstenssund är ett litet fiskesamhälle i norra Bohuslän, mellan Grebbestad och Strömstad. Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet då fiske, frakt och stenindustri växte och blev betydande som näringar.
Samhället präglades av den tidens sociala klasstänkande. I södra delen, som domineras av köpmanshuset vid hamnen, bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare. Idag återstår endast fisket av de ursprungliga näringarna.
De äldre delarna av Havstenssund, i norra delen av samhället, har en välbevarad miljö såväl vad avser bebyggelse som gator och trädgårdar. Detta område är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.
Vid infarten till samhället ligger Havstenssunds kapell. Själva byggnaden är uppförd i trä och taket är skifferklätt. Kapellet har en mycket speciell exteriör.
Utanför samhället ligger naturreservatet Trossö-Kalvö-Lindö med omväxlande landskapsvyer och en intressant flora och fauna.
Visa karta

060 karta.bmp

Om Bohuslän
Bohuslän – värt att upptäcka

Att leva och bo i Bohuslän innebär ständigt nya upplevelser, året om.
Från sol och bad under sommarhalvåret till stillhet och eftertanke
på vintern.

Ett varierande landskap med allt från saltstänkta klippor till lummiga
skogar ger hela tiden nya upptäckter och erfarenheter. Och det är lätt
att föreställa sig vilka möjligheter till avkoppling och fritidsaktiviteter
Bohuslän har att erbjuda.